خانه / آرشیو تگ: شعر به نام خدای فردوسی

آرشیو تگ: شعر به نام خدای فردوسی

عضویت در خبرنامه

“ بــه نــام خــداونــد جــان و خـرد کــزیـن بـرتـر انـدیـشـه بـرنـگـذرد خــداونــد نــام و خــداونـد جـای خـــداونـــد روزی ده رهـــنـــمــای ”

- فردوسی -
برو بالا !